Icon Close

1. เข้าเว็บไซต์ www.mebmarket.com เลือกหนังสือเล่มที่ต้องการ แล้วกดปุ่มซื้อ

meb e-book how to buy

2. ล็อกอินเข้าระบบ (หากล็อกอินไว้แล้ว ข้ามไปขั้นตอนถัดไป)

  • ในกรณีที่ยังไม่มีบัญชีสมาชิก จะต้องสมัครสมาชิกก่อน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
  • ในกรณีที่เคยสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ readawrite.com มาก่อน สามารถใช้บัญชีสมาชิกเดียวกันล็อกอินเข้าระบบได้
meb e-book how to buy

3. กดปุ่ม "ชำระเงิน" หรือ "ชำระเงินด้วย meb coin"

meb e-book how to buy

4. ระบบจะแสดงรายชื่อหนังสือในหน้าตะกร้าสินค้า กดปุ่ม "ไปหน้าชำระเงิน"

meb e-book how to buy

5. เลือกช่องทางการชำระเงิน แล้วกดปุ่ม "ชำระเงิน" เพื่อทำรายการชำระเงินตามขั้นตอนของแต่ละช่องทางการชำระเงิน

meb e-book how to buy